bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 26

Protož osvědčujiť vám dnešní den, žeť jsem čist od krve všech.