bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 27

Nebť jsem neobmeškal zvěstovati vám všeliké rady Boží.