bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 29

Nebo já to jistotně vím, že po mém odjití vejdou mezi vás vlci hltaví, kteříž nebudou odpouštěti stádu.