bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 3

V kteréžto pobyv za tři měsíce, (kdežto Židé učinili jemu zálohy,) když se měl plaviti do Syrie, umínil navrátiti se skrze Macedonii.