bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 30

A z vás samých povstanou muži, jenž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě.