bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 33

Stříbra nebo zlata neb roucha nežádal jsem od žádného.