bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 34

Nýbrž sami víte, že toho, čehož mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž jsou se mnou, dobývaly ruce tyto.