bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 36

A to pověděv, klekna na kolena svá, modlil se s nimi se všemi.