bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 37

I stal se pláč veliký ode všech, a padajíce na hrdlo Pavlovo, líbali jej,