bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 38

Rmoutíce se nejvíce nad tím slovem, kteréž řekl, že by již více neměli tváři jeho viděti. I provodili jej až k lodí.