bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 5

Ti všickni šedše napřed, dočkali nás v Troadě.