bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 6

My pak plavili jsme se po velikonoci z Filippis, a přišli jsme k nim do Troady v pěti dnech, a tu jsme pobyli za sedm dní.