bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 8

A bylo mnoho světel tu na té síni, kdež byli shromážděni.