bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 4 verš 2

Těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve jménu Ježíše vzkříšení z mrtvých.