bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 4 verš 20

Nebť nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.