bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 4 verš 6

A Annáš nejvyšší kněz, a Kaifáš, a Jan, a Alexander, a kteřížkoli byli z pokolení nejvyššího kněze.