bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 8 verš 28

Již se navracoval zase, sedě na voze svém, a četl Izaiáše proroka.