bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 8 verš 6

I pozorovali zástupové s pilností jednomyslně toho, což se pravilo od Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž činil.