bible
bible

Epištola S. Pavla k Římanům kapitola 13