bible
bible

Epištola S. Pavla k Římanům kapitola 15 verš 10

A opět dí: Veselte se pohané s lidem jeho.