bible
bible

Epištola S. Pavla k Římanům kapitola 15 verš 5

Bůh pak dárce trpělivosti a potěšení dejž vám jednomyslným býti vespolek podle Jezukrista,