bible
bible

Epištola S. Pavla k Římanům kapitola 15 verš 7

Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.