bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11