bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 1

Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvučící anebo zvonec znějící.