bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 10

Ale jakžť by přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, vyhlazeno bude.