bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 3

A kdybych vynaložil na pokrmy chudých všecken statek svůj, a bych vydal tělo své k spálení, a lásky bych jen neměl, nic mi to neprospívá.