bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 4

Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.