bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 6

Neraduje se z nepravosti, ale spolu raduje se pravdě.