bible
bible

První epištola S. Pavla k Korintským kapitola 13 verš 9

Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme.