bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 1