bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 1

Ó byste mne maličko posnesli v nemoudrosti mé, nýbrž posneste mne.