bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 11

Z které příčiny? Snad že vás nemiluji? Bůhť ví.