bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 12

Ale což činím, ještěť činiti budu, abych odňal příčinu těm, kteříž hledají příčiny k tomu, aby v tom, v čemž se chlubí, nalezeni byli takoví jako i my.