bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 13

Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy.