bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 14

A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.