bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 15

Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.