bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 17

Což mluvím, nemluvímť jako ode Pána, ale jako v nemoudrosti z strany této chlouby.