bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 18

Kdyžť se mnozí chlubí podle těla, i jáť se pochlubím.