bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 2

Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás jako čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu.