bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 20

Nebo snesete i to, by vás kdo v službu podrobil, by kdo zžíral, by kdo bral, by se kdo pozdvihoval, by vás kdo v tvář bil.