bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 21

K zahanbení vašemu pravím, rovně jako bychom my nějací špatní byli. Nýbrž v čem kdo smí, (v nemoudrosti mluvím,) smímť i já.