bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 22

Židé jsou? Jsem i já Žid. Izraelští jsou? Jsem i já. Símě Abrahamovo jsou? I já.