bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 23

Služebníci Kristovi jsou? (Nemoudře dím:) Nadto já. V pracech býval jsem hojněji, v ranách přílišně, v žalářích hojněji, v smrtech častokrát.