bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 24

Od Židů pětkrát čtyřidceti ran bez jedné trpěl jsem.