bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 25

Třikrát metlami mrskán jsem, jednou jsem byl ukamenován, třikrát jsem na moři tonul, ve dne i v noci v hlubokosti mořské byl jsem.