bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 27

V práci a v ustání, v bděních často, v hladu a v žízni, v postech častokrát, na zimě a v nahotě.