bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 29

Kdo umdlévá, abych já s ním nemdlel? Kdo se uráží, abych já se nepálil?