bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 3

Ale bojímť se, aby snad, jakož had svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.