bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 31

Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž jest požehnaný na věky, ví, žeť nelhu.