bible
bible

Druhá epištola S. Pavla k Korintským kapitola 11 verš 32

Hejtman v Damašku lidu Aréty krále, ostříhal města Damašku, chtěje mne do vězení vzíti.